JCX – 25 Priorijdreef – 1160 Brussel – Belgïe – T. +32 (0)2 660 65 56
Een intergenerationele en duurzame visie

In Waterloo, op een site van meer dan 14 hectare, met tal van gebouwen, waarvan een aantal een geklasseerd geheel vormen, en met aangename groene ruimten, stelt JCX, in samenwerking met Immobel, een visionair project voor. Het doel bestaat erin een intergenerationeel dorp, gericht op de omliggende wijk, te creëren dat contacten en solidaire relaties tussen alle generaties mogelijk maakt. We willen een collectieve onthaalstructuur (rust- en verzorgingstehuis, dienstenflats, verzorgingscentrum, kinderdagverblijf, sportzaal, zwembad, buurtwinkels) en een woonomgeving voor het gezin met een duurzame architectuur, in een inspirerend kader van de tuinstad aanbieden. .

VOORDELEN

- Een project dat het geslaagde samenwonen van gezinnen en senioren bevordert.
- In een uitgestrekt park vinden we een Anglo-Normandische architectuur die volledig werd gerenoveerd naast eigentijdse gezinswoningen die voldoen aan de energienormen voor het tuinstadmodel
- Alle voorzieningen in de buurt.
- Op een boogscheut van Brussel, in de residentiële gemeente Waterloo, op 750 m van het station (toekomstig GEN).

PROJECT

BOUWHEER : BELLA VITA (JCX IMMO, IMMOBEL)
ARCHITECT : FCM ARCHITECTS, BAUDOUIN COURTENS & ASSOCIÉS, JNC INTERNATIONAL
AANNEMER: CIT BLATON, LES ENTREPRISES LOUIS DE WAELE, FRANKI

TECHNISCHE FICHE

- Park van 15 ha
- 10 000 m2 te renoveren gebouwen
40 000 m² nieuwbouw
- Voorziene diensten:
• Servicewoningen
• rust en verzorgingstehuis
• zorgeenheid beheerd door de Europa Ziekenhuizen
• kinderopvang
• speelplein
• zwembad
• sauna
• fitness
• gymzaal
• restaurant
• koffiehuis
• superette
• polyvalente ruimte, enz.
- Ondergrondse parkeerplaatsen

GESCHIEDENIS

Van bij het begin was de site aan de drève des Dix Mètres bestemd voor een pedagogisch project. In de jaren twintig werd hier een modelboerderij gebouwd voor kinderen die problemen hadden in het gewone lager onderwijs. De beroemde architecten Fernand Bodson en Théodore Clément zagen de idee van een tuinstad wel zitten, en realiseerden een reeks gebouwen die zowel het samenleven als de directe link met de nadrukkelijk aanwezige natuur bevorderen. De bouw van het Institut médico-pédagogique en de École provinciale des Métiers (IMP-EPM) volgde deze visie: een positieve levens- en schoolomgeving bieden die zo goed mogelijk is aangepast aan de individuele noden van iedereen.
Door de verhuis van het IMP-EPM en door de slechte staat van de gebouwen was een reconversie van de site een logische stap.

Een groot project

Het nieuwe project past in een uitgebreide samenwerking tussen de gemeente Waterloo, het OCMW, de Europa Ziekenhuizen en twee projectontwikkelaars, de Immobiliën Vennootschap van België en JCX. Uitgaande van het principe van duurzame ontwikkeling omvat dit project de renovatie van het bestaande patrimonium en de constructie van nieuwe gebouwen, met een eigentijdse architectuur die beantwoordt aan de lage-energienormen.

Status

REALISATIE
VERKOOP

Bella Vita

36 Drève des Dix Mètres
B-1410 Waterloo