JCX – 25 Priorijdreef – 1160 Brussel – Belgïe – T. +32 (0)2 660 65 56

Het beheer

HET VASTGOED BEHEER

Onze activiteiten worden meer bepaald georganiseerd door JCX Gestion, een dienstverlenende onderneming binnen de vastgoedsector die optreedt als project manager, afgevaardigd bouwheer, beheerder / syndicus, vastgoedmakelaar.
JCX Gestion treedt op voor rekening van JCX Immo, maar ook van derden.
Ons team dat de meest geavanceerde vaardigheden binnen ieder domein verenigt, biedt een heuse meerwaarde bij de verwezenlijkingen van onze projecten. Onze troeven: het eerbiedigen van de contracten, van het gegeven woord en van onze verbintenissen, de naleving van de deontologie en een heel strikt moreel beleid.

PROJECTBEHEER OF PROJECT MANAGEMENT

Deze opdracht bestaat er vooral in om de bouw of renovatie van gebouwen in goede banen te leiden. Ze omvat het beheer/de coördinatie van publiek-private samenwerkingen, aanbestedingen, projectoproepen, projectontwikkeling; het beheer en de integrale coördinatie van projecten, van het ontwerp tot de levering (bv kantoorinrichting): controle van de budgetten, plannings en kwaliteit; coördinatie van de interne en externe interveniënten; beheer en opvolging van werven; opvolging van de opleveringsprocessen, voorbereiding en opvolging van de verkoop (en verhuur); teamleiding en coaching in het kader van complexe en grootschalige projecten.

BEHEER / SYNDICUS

Het beheer omvat de rentabiliteitsstudie van een pand of een geheel van panden en het private beheer van dit/deze pand(en): dagelijkse opvolging van de huurders, inning van de huurgelden en alle verschuldigde bedragen bij de huurders, (her)verhuur van het pand, onderhoud en reparaties, vertegenwoordiging van de eigenaar ten overstaan van derden.

De syndicus houdt zich bezig met het beheer van de gemeenschappelijke ruimten van een pand, in het kader van een mede-eigendom. Hij is het uitvoerend orgaan van de vereniging van de mede-eigenaars.

JCX GESTION
DRÈVE DU PRIEURÉ, 25 – B 1160 BRUXELLES
T +32(0)2 660 65 56 – F +32(0)2 673 07 72
E CONTACT@JCX.BE

AFGEVAARDIGD BOUWHEER (ABH) of ASSISTENT VAN DE BOUWHEER (ASSIS-BH)

In heel wat gevallen beschikt de bouwheer (BH =entiteit die een behoefte heeft, het doel van het project en het budget bepaalt) noch over de vaardigheden noch over de ervaring en de menselijke, technische of materiële middelen om het geplande programma uit te voeren en te sturen of om alleen het contract te kunnen opvolgen. In dat geval kan hij zich laten begeleiden door een afgevaardigd bouwheer die beroepsmatig bezig is met projectbeheer en aan wie hij een deel van zijn prerogatieven toevertrouwt.
JCX Gestion leidde in opdracht van het kunstencentrum WIELS de verbouwing van het gebouw BLOMME.

VASTGOEDMAKELAAR
JCX Gestion is lid van IPI en treedt op als:
- tussenpersoon bij de verkoop, aankoop, ruil, verhuur of overdracht van panden en vastgoedrechten;
- schatter/expert bij de plaatsbeschrijving van panden
- beheerder van vastgoed, vooral van panden (of vastgoedrechten).