JCX – 25 Priorijdreef – 1160 Brussel – Belgïe – T. +32 (0)2 660 65 56

Duurzaamheid

DE IMPACT VAN GEBOUWEN REGULARISEREN

Uit eerbied voor ons milieu moet de bouwsector een doorslaggevende rol naar zich toetrekken, want die drukt immers een onmiskenbare stempel op de exploitatie van natuurlijke rijkdommen, op het energiegebruik en op de afvalproductie. In het stadscentrum vormen de gebouwen de voornaamste bron van CO2. Van meet af aan trachten wij onze projecten binnen een geest van duurzame ontwikkeling te plaatsen. Die vereiste passen wij zowel toe op het ontwerp en op de constructie, als op het toekomstige onderhoud van de verwezenlijkte gebouwen.

EEN HANDVEST VAN MILIEUWAARDEN

Onze projecten situeren zich op het kruispunt van sociale, economische en milieuwaarden en voldoen aan een reeks sterke punten samengevat in een handvest.
- Een meerwaarde bieden voor het stedelijk milieu met eerbied voor het sociale en culturele verleden
- Zich aanpassen aan de stedelijke omgeving door het sociale gemengde karakter te bevorderen via toenadering tot de buurt en toegankelijkheid
- De stadsreorganisatie verrijken door het invoeren van gemengde bestemmingen
- Zich in overleg met de overheid toeleggen op de herontwikkeling van de gemeenten, eventueel via PPS (publiek private samenwerking)
- Deelnemen aan de economische buurtherstructurering

- Milieuhinder op doortastende wijze beperken
- Voorrang geven aan renovatie boven nieuwbouw, om de afval productie te controleren
- “Recycleerbare” gebouwen ontwerpen met een structuur die aan andere, toekomstige bestemmingen kan worden aangepast
- De CO2 productie binnen technisch en economisch redelijke omstandigheden aan banden leggen zonder aan het comfort en de levenskwaliteit van de bewoners te raken
- Zoveel mogelijk plaatselijke onderaannemers en beroepsgroepen inschakelen
- Eenvoudige bouwtechnieken bevoorrechten boven overtollige gesofistikeerde technologieën
- De globale rentabiliteit van het project valideren

ONZE BIOBOERDERIJ IN PROVENCE

Onze inzet is ook om onze woorden om te zetten in daden. Bij "The Davids" staat de totale output van een geïntegreerd landbouwbedrijf, met wijngaarden en dieren, niet alleen garant voor een onvergelijkelijke smaak, maar ook voor biocompatibiliteit.
Open voor het publiek van 1 juli tot 30 september van 9 tot 19 uur.

LES DAVIDS : gecertificeerde biologische landbouw, 84750 VIENS, FRANCE