JCX – 25 Priorijdreef – 1160 Brussel – Belgïe – T. +32 (0)2 660 65 56

Onze waarden

Een verantwoordelijke verbintenis

Wij delen vaste en diepgewortelde waarden, een ethische verbintenis die rentabiliteit en de aandacht voor de gemeenschap tot elkaar brengt. Daarbij stellen wij niet enkel de esthetische en technische kwaliteiten centraal, maar net zo goed een geslaagde planologische, maatschappelijke en culturele integratie.

Onze waarden

- bescherming en ontsluiting van het erfgoed
- eerbied voor het milieu
- integratie van het project in het maatschappelijk en stedelijk weefsel
- esthetiek van de gebouwen
- duurzaamheid van het project
- rentabiliteit van het project

Sponsoring

Als actief speler in stadsaanleg leveren wij graag onze bijdrage tot collectieve gebeurtenissen die het stadsleven animeren, zoals de Erfgoeddagen en “Bruxelles ma ville ma découverte”. We nemen ook deel aan sponsoringacties en aan acties die het patrimonium beklemtonen, door onder meer de financiering van een reeks themavoorstellingen van de Stichting voor de Architectuur.